Bilder av blåstång i extrem närbild, inramade och printade på barytapapper. Begränsad upplaga, max femtio ex av varje storlek.